Më datë 27.03.2018, në ora 16:00 (të martën), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

kbankand-620x138

Kolaterali është:

Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë:

– Automjetin autoveturë, të llojit “CHRYSLER”, tip. LX, mod. 300 C, me targë AA 603 NF, në pronësi të Shkëlzeni Agjensi sh.p.k.

2. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 517,440 (pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e dyzet) lekë.

3. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 19.03.2018 deri më datë 27.03.2018 dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00).

Posted in: Ankande, Njoftime te Pergjithshme

Leave a Comment (0) ↓