Më datë 19.01.2018, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

kbankand-620x138

Kolaterali është:

Pasuria e paluajtshme është me të dhënat si më poshtë:

Pasuria e llojit “garazh”, me nr. 3/570, e regjistruar në volumin 54, faqe 14, Zona Kadastrale 8513, sip. 18 m2, me adresë në rr. “H. Myshketa”, Durrës, në pronësi të Sinman Impex.

Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 2,800 (dy mijë e tetëqind) euro.

2. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 21.12.2017 deri më datë 19.01.2018 dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00) ne ambientet e “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë.                    Cel +355 (0) 699381888

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) ↓