Më datë 16.01.201, në ora 16:00 (të martën), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së luajtshme të debitorit.

kbankand-620x138

Kolaterali është:

Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë:

“Automjeti autoveturë, i llojit Mercedes-Benz, tip 210, me emërtim tregtar E290TD, me nr. Identifikimi WDB2100171801925, ngjyrë e zezë, viti i prodhimit 1999, leje qarkullimi datë 13.11.2015, me targë AA567HS, në pronësi të Roland Aqilea Koka;

Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 560 (pesëqind e gjashtëdhjetë) euro.

2. Ankandi do të qëndrojë i publikuar nga data 09.01.2018 deri më datë 16.01.2018, dhe zhvillohet në këtë datë në përfundim të orarit zyrtar (ora 16:00) ne ambientet e “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., me adresë në

Rr; “Frederik Shiroka”, Kulla.3, Shk.3 Kati 2, Nr. 4, Tiranë, Cel +355 (0) 699381888

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) ↓