Njoftim për Vend Pune (Permbarues/e Gjyqesor)

Njoftim për Vend Pune (Permbarues/e Gjyqesor)

Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., ne kuader te zgjerimit te aktivitetit te saj, kerkon te punesoje nje Permbarues/e Gjyqesor. Kriteret e nevojshme per kandidatet jane: – Te jete i licencuar nga ministria e Drejtesise per ushtrimin e sherbimit permbarimor gjyqesor privat; – Te kete 5 vite eksperience si jurist; – Te kete aftesi menaxheriale, […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Vende Pune

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e sendit (Automjet) te sekuestruar të ATK.sha për një kredi të pakthyer

Ankandi i parë për shitjen e sendit (Automjet) te sekuestruar të ATK.sha për një kredi të pakthyer

Më datë20.05.2015, në ora 16:00 (të Mërkuren), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e sendit te sekuestruar tëATK.sha për një kredi të pakthyer: – Automjet me targa AA 512 HI tip AUDI-A4, 1.9 TDIi sekuestruar dhe parkuar nga përmbaruesi gjyqësoreshte në pronesi të debitorit Avni Ajet Dauti, i dtl 01.01.1957. Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Bankes “NBG” sh.a, për një kredi të pakthyer

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Bankes “NBG” sh.a, për një kredi të pakthyer

Më datë 19.05.2015, në ora 16:00 (të Martën), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Bankes “NBG” sh.a, për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: – Apartament, me nr Pasurie 496/198+1-31, vol 20 faqe 72 e ndodhur ne zonen kadastrale 2460 me siperfaqe 126.2 m2 ne Linze, Tirane ne pronesi te Hekuran Dali […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Fondi “Besa” sh.a, për një kredi të pakthyer

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Fondi “Besa” sh.a, për një kredi të pakthyer

Më datë 20.05.2015, në orën 16:00 (të Merkuren), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Fondi “Besa” sh.a, për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: –Toke are, me nr Pasurie 402/1, vol 10 faqe 206 e ndodhur ne zonen kadastrale 3051 me siperfaqe 1500 m2 ne fshatin Priske e Madhe ne pronesi te […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Shitje e Kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a. “Truall + Ndërtesë” (Ankandi i Parë)

Shitje e Kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a. “Truall + Ndërtesë” (Ankandi i Parë)

Më datë13.2.2015, në ora 16:00 (të Premten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a., për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: – Truall + ndërtesë me sipërfaqe 68 m2, në zonën kadastrale nr. 8594, me nr.pasurie 217/7, volum 25, faqe 113, ideksi i hartës SH-0-7, me adrësë Lagjia “Perash”, […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →
Page 6 of 6 «...23456