Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “Fondi BESA” sh.a per nje kredi te pa kthyer

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “Fondi BESA” sh.a per nje kredi te pa kthyer

Më Datë 10.12.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “Fondi BESA” sh.a per nje kredi te pa kthyer. Kolaterali është: 1-Piste Vrapimi Treadmill TR 1903ST, 2-Torndo (pajisje multi funksionale) – DK2000, 3-Piste Vrapimi Sportive-48216341-GT, 4-Biciklete profesionale, 4 cope, 5- Pajisje per shpinen Teknogym 3 cope me nr […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Më Datë 24.09.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: -Ndertese me Nr. Pasurie 270, ZK. 1740, Vol. 1, Fq. 223, me Sip. 75 m2, e cila ndodhet ne Fshatin Gjinaj, Has, ne pronesi te Skender Selajt. Çmimi me të […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Më Datë 24.09.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: -Truall me Nr. Pasurie 211, ZK. 2760, Vol. 1, Fq. 140, me Sip. 300 m2, e cila ndodhet ne Fshatin Myç, Has ne pronesi te Ymer Bytyçit. Çmimi me të […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Më Datë 24.09.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: –Truall me Nr. Pasurie 175, ZK. 3073, Vol. 2, Fq. 90, e cila ndodhet ne Fshatin Pusi i Thate, Has, ne pronesi te Kastrat Kastratit. Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit te kreditorit “Fondi BESA”.sha për një kredi të pakthyer

Ankandi i parë për  shitjen e kolaterialit te kreditorit “Fondi BESA”.sha  për një kredi të pakthyer

Më datë 15.09.2015, në ora 16:00 (të Marten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit te kreditorit “Fondi BESA”.sha  për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: Toke-Are me siperfaqe totale 4000 m2, zk.8517, Nr.pasurie: 33/20, Adresa: Lagja Spitallë, Durrës në pronësi të Mimoza Thoma Martika. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Hekuran Dali Vladi dhe Alkida Muharrem Çullhaj (Vladi)

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Hekuran Dali Vladi dhe Alkida Muharrem Çullhaj (Vladi)

Më datë 30.07.2015, në ora 16:00 (të Enjten), zhvillohet ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Hekuran Dali Vladi dtl 22.06.1973 dhe Alkida Muharrem Çullhaj (Vladi) dtl 02.03.1981. – Apartament, me nr Pasurie 496/198+1-31, vol 20 faqe 72 e ndodhur ne zonen kadastrale 2460 me siperfaqe 126.2 m2 ne Linze, Tirane ne […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Genc Ramiz Sulejmani

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Genc Ramiz Sulejmani

Më datë 28.07.2015, në ora 16:00 (të Martën), zhvillohet ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Genc Ramiz Sulejmani i dtl 24.01.1967. – Truall + Ndertese, me nr Pasurie 217/7, vol 25 faqe 113 e ndodhur ne zonen kadastrale 8594 me siperfaqe 68 m2 ne Lagjen Perash, Shkoder ne pronesi te Genc […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dytë për shitjen e kolaterialit të Fondi “Besa” sh.a, për një kredi të pakthyer

Ankandi i dytë për shitjen e kolaterialit të Fondi “Besa” sh.a, për një kredi të pakthyer

Më datë 23.06.2015, në ora 16:00 (të Martën), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit tëFondi “Besa” sh.a, për një kredi të pakthyer. Kolaterali është: – Toke are, me nr Pasurie 402/1, vol 10 faqe 206 e ndodhur ne zonen kadastrale 3051 me siperfaqe 1500m2 ne fshatin Priske e Madhe ne pronesi te Amet […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Shitje e Kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a. “Truall + Ndërtesë” (Ankandi i Dytë)

Shitje e Kolaterialit të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a. “Truall + Ndërtesë” (Ankandi i Dytë)

Më datë 09.06.2015, në ora 16:00 (të Martën), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit të Bankes “BKT” sh.a, për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: –Truall + Ndertese, me nr Pasurie 217/7, vol 25 faqe 113 e ndodhur ne zonen kadastrale 8594 me siperfaqe 68 m2 ne Lagjen Perash, Shkoder ne pronesi te […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dytë për shitjen e kolaterialit të Bankes “NBG” sh.a, për një kredi të pakthyer

Ankandi i dytë për shitjen e kolaterialit të Bankes “NBG” sh.a, për një kredi të pakthyer

Më datë 23.06.2015, në ora 16:00 (të Martën), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e kolaterialit tëBankes “NBG” sh.a, për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: – Apartament, me nr Pasurie 496/198+1-31, vol 20 faqe 72 e ndodhur ne zonen kadastrale 2460 me siperfaqe 126.2 m2 ne Linze, Tirane ne pronesi te Hekuran Dali Vladi […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →
Page 5 of 6 «...23456