Archive for March, 2018

Më datë 11.04.2018 , në ora 16:00 (të mërkurën), zhvillohet ankandi i dytë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë: “Arë", me nr. pasurie 58/25, vol. 8, fq. 28, ZK 1925, me sipërfaqe 8,750 m2, me adresë në Hamallë, Durrës, në pronësi të Jani Xhelal Xhemollari”        Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 4.900.000 (katër milion e nëntëqind mijë) […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Më datë 27.03.2018, në ora 16:00 (të martën), zhvillohet ankandi i tretë për shitjen e pasurisë së paluajtshme të debitorit

Kolaterali është: Pasuria e luajtshme është me të dhënat si më poshtë: – Automjetin autoveturë, të llojit “CHRYSLER”, tip. LX, mod. 300 C, me targë AA 603 NF, në pronësi të Shkëlzeni Agjensi sh.p.k. 2. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 517,440 (pesëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e dyzet) lekë. 3. Ankandi do […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande, Njoftime te Pergjithshme

Leave a Comment (0) →