Archive for July, 2017

Më 07.08.2017, në ora 16:00 (të henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: Pasuria e cilësuar si “Ndërtesë me numër pasurie 1/195, ZK 8594, vol. 19, fq. 110, me sip. 32 m2, me adresë në rr. “Baja e Vogël”, Shkodër, në pronësi të Dedë Pjetër Guri. – Çmimi me të cilin fillon ankandi i tretë është është 10,080 (dhjetë mijë e tetëdhjetë) euro. 2. Ankandi do […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Më 04.08.2017, në ora 16:00 (të premten), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

Kolaterali është: -Pasuria e cilësuar si “Apartament me numër pasurie 4/33+2-15, ZK 8514, vol. 34, fq.223, me sip. 90.1 m2, me adresë në rr. “Skënderbej”, lagjia 4, hyrja 2, ap. 15, Durrës”, në pronësi të Teidi Shpëtim Doraci dhe Mercedes Bujar Doraci. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dytë është 28,000 (njëzet e tetë […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →