Archive for June, 2017

Më 13.06.2017, në ora 16:00 (të marten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurive se paluajtshme te debitorit.

  Kolaterali është: Apartament, me sipërfaqe 87 m2, me numër pasurie 27/2+1-2, e regjistruar në ZK 2932, volumi 5, faqja 103, me adresë në lagjen “Dobrovë”, Peshkopi në pronësi të Bashkim Maliq Tahiri, Maliq Vesel Tahiri, Bukurie Mehmet Tahiri, Lulzim Maliq Tahiri, Fatos Maliq Tahiri dhe Majlinda Mexhit Tahiri”. Çmimi me të cilin fillon ankandi i […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →