Archive for October, 2016

Ankandi i Dye për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha.

Ankandi i Dye për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha.

Më 31.10.2016, në ora 16:00 (të henen), zhvillohet ankandi i dye për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha. Kolaterali eshte: 1. Sonopuls 190 nr.serial 02011/ Ref : 0631900  2.Sonopuls  190 treatement  head 0.08 com (nr.serial  03006 3.Sonopluls 190 treatement head 5 com (nr.serial  03064 , 4.Endolaser  nr.serial 02.733/Ref: 1422.911 5.Laser […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i Pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha.

Ankandi i Pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha.

 Më 20.10.2016, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha. Kolaterali eshte: 1. Sonopuls 190 nr.serial 02011/ Ref : 0631900 2.Sonopuls  190 treatement  head 0.08 com (nr.serial  03006 3.Sonopluls 190 treatement head 5 com (nr.serial  03064 , 4.Endolaser  nr.serial 02.733/Ref: 1422.911 […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →