Archive for September, 2016

Ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha

Ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha

Më 19.09.2016, në ora 16:00 (të henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e pasurise se paluajtshme te debitorit me pale kreditore Fondi “BESA”.sha. Kolaterali është: -Pasuria me nr.189/18, vol 3, faqe, 94,Zk.2704,sip.288 m2 truall, 90 m2 ndertese, ne pronesi ne Shpetim Hajredin Sules e ndodhur ne adresen Mjuth Bathore. – Çmimi me të cilin […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →