Archive for April, 2016

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça

Më Datë 09.05.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Elez Hysen Kimça Kolateriali eshte: -Automjeti Opel Vectra F69,ngjyra gri me targa: TR 7698 I Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 320,000 (treqind e njezet mije ) leke. Ankandi do […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →