Archive for March, 2016

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se debitorit Kovaç Baçja

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se debitorit Kovaç Baçja

Më Datë 14.03.2016, në ora 16:00 (te henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit, per shitjen e pasurise se debitorit Kovaç Baçja Kolaterali eshte : – Toke Are me siperfaqe 1910 m2, Zona Kadastrale 2636, Indeksi i Hartes Kadastrale TR-K-34-112-164 D, me Nr. Pasurie 37/15, regjistruar ne Volumin 14, Faqe 164 me vendndodhje […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Ankandi i Dyte për shitjen e Kolaterialit, per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Më Datë 07.03.2016, në ora 16:00 (te henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit, per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo i dtl.04.06.1979 Kolateriali eshte: Automjeti tip Furgon Volkswagen me targa: AA 713 DO. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 840 Euro (teteqind e dyzet euro) ose 115,920 […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →