Archive for February, 2016

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo

Më Datë 22.02.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se dorezanesit Juli Ramiz Lilo i dtl.04.06.1979 Kolateriali eshte: Automjeti tip Furgon Volkswagen me targa: AA 713 DO. Çmimi me të cilin fillon ankandi i parë është 1,200 (njemije e dyqind)Euro ose 166,224 (njeqind e […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →