Archive for January, 2016

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Më Datë 01.02.2016, në ora 16:00 (te henen), zhvillohet ankandi i pare për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci i dtl 03.10.1966. Kolateriali eshte: –Autoveture Toyota, me targe TR 7770 L, e tipit  K29 me Nr. Identifikimi  EBK26J250014401, Ngjyre jeshile, vit prodhimi 2006, ne pronesi te Naim Buci. […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci

Më Datë 18.01.2016, në ora 16:00 (te Henen), zhvillohet ankandi i dyte për shitjen e kolaterialit per shitjen e pasurise se pales debitore Naim Sulejman Buci i Dtl. 03.10.1966. Kolateriali eshte:- Automjet me targa TR 7776 U, i cili eshte sekuestruar dhe parkuar nga Permbaruesi Gjyqesor. Çmimi me të cilin fillon ankandi i dyte është […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →