Archive for September, 2015

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Më Datë 24.09.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: -Ndertese me Nr. Pasurie 270, ZK. 1740, Vol. 1, Fq. 223, me Sip. 75 m2, e cila ndodhet ne Fshatin Gjinaj, Has, ne pronesi te Skender Selajt. Çmimi me të […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Më Datë 24.09.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: -Truall me Nr. Pasurie 211, ZK. 2760, Vol. 1, Fq. 140, me Sip. 300 m2, e cila ndodhet ne Fshatin Myç, Has ne pronesi te Ymer Bytyçit. Çmimi me të […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha

Më Datë 24.09.2015, në ora 16:00 (të enjten), zhvillohet ankandi i parë për shitjen e kolaterialit të “ATK”.sha për një kredi të pakthyer: Kolaterali është: –Truall me Nr. Pasurie 175, ZK. 3073, Vol. 2, Fq. 90, e cila ndodhet ne Fshatin Pusi i Thate, Has, ne pronesi te Kastrat Kastratit. Çmimi me të cilin fillon […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →