Archive for June, 2015

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Hekuran Dali Vladi dhe Alkida Muharrem Çullhaj (Vladi)

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Hekuran Dali Vladi dhe Alkida Muharrem Çullhaj (Vladi)

Më datë 30.07.2015, në ora 16:00 (të Enjten), zhvillohet ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Hekuran Dali Vladi dtl 22.06.1973 dhe Alkida Muharrem Çullhaj (Vladi) dtl 02.03.1981. – Apartament, me nr Pasurie 496/198+1-31, vol 20 faqe 72 e ndodhur ne zonen kadastrale 2460 me siperfaqe 126.2 m2 ne Linze, Tirane ne […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Genc Ramiz Sulejmani

Ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Genc Ramiz Sulejmani

Më datë 28.07.2015, në ora 16:00 (të Martën), zhvillohet ankandi i dyte per shitjen e pasurise se pales debitore Genc Ramiz Sulejmani i dtl 24.01.1967. – Truall + Ndertese, me nr Pasurie 217/7, vol 25 faqe 113 e ndodhur ne zonen kadastrale 8594 me siperfaqe 68 m2 ne Lagjen Perash, Shkoder ne pronesi te Genc […]

Lexo Me Shume... →

Posted in: Ankande

Leave a Comment (0) →